உங்கள் கதையைப் பகிரவும்

சம்பவத்தின் விவரங்கள்

பின்வரும் கேள்விகளில், தொழில்நுட்பம் தொடர்பான வன்முறை எவ்வாறு அனுபவிக்கப்படுகிறது என்பதைப் பற்றிய விரிவான புரிதலைப் பெற முயற்சிக்கிறோம். இதைச் செய்வதற்கு, என்ன நடந்தது என்பதை அறிவது அவசியம்.

இனையத்தில் உள்ள எனது கணக்கு என் அனுமதியின்றி உள்நுழையபட்டது

பொருந்தும் அனைத்து வகைகளையும் இதில் சரிபார்க்கவும்

யாரோ மிரட்டினர்

பொருந்தும் அனைத்து வகைகளையும் இதில் சரிபார்க்கவும்

யாரோ வெளியிட்டார்

பொருந்தும் அனைத்து வகைகளையும் இதில் சரிபார்க்கவும்

யாரோ தரக்குறைவான கருத்துகள்/அறிக்கைகளை தெரிவித்துள்ளனர்

பொருந்தும் அனைத்து வகைகளையும் இதில் சரிபார்க்கவும்

யாரோ சொன்னார்கள்

பொருந்தும் அனைத்து வகைகளையும் இதில் சரிபார்க்கவும்

ஏனையவை

பொருந்தும் அனைத்து வகைகளையும் இதில் சரிபார்க்கவும்

இந்த சம்பவம் எந்த தளத்தில் (கள்) நடந்தது? இதில் பொருந்தும் அனைத்தையும் சரிபார்க்கவும்

பொருந்தும் அனைத்து வகைகளையும் இதில் சரிபார்க்கவும்

குற்றவாளி யார் என்று உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஆம் எனில், குற்றவாளியை எப்படி நீங்கள் அறிவீர்கள்?

குற்றவாளியை உங்களுக்குத் தெரியும் ஆனால் உறுதியாக தெரியவில்லை என்று நீங்கள் நினைத்தால், தயவுசெய்து எங்களுக்கு மேலும் சொல்லுங்கள்?

குற்றவாளியின் பாலிநிலை உங்களுக்குத் தெரியுமா?

முந்தையது