උපකාර සොයාගන්න

මෙම ලැයිස්තුවේ ඇති රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන, උපදේශකයින් සහ උපදේශන සේවා ලබාදෙන ආයතන අපට විශ්වාසදායී ආයතන වේ.

ඔබ queer පුද්ගලයෙක් නම්, ඔබට අවශ්‍ය නිශ්චිත සහාය කරුණාකර අපගේ සම්බන්ධතා පෝරමයේ පුරවන්න, එවිට අපට ඔබව උපදේශකයින් සමඟ සම්බන්ධ කළ හැකිය.

ද ග්‍රාස්රූටඩ් ට්‍රස්ට් සහ බකමූණෝ

සම්බන්ධ කරගන්නේ කෙසේද?

Whatsapp and Mobile:  +94763488622

Facebook Messenger: https://www.facebook.com/Grassrooted/ හෝ https://www.facebook.com/bakamoonosl/

ඊමේල්:  trust@grassrooted.net හෝ bakamoono@bakamoono.lk  

සම්බන්ධ විය යුත්තේ කොයි වෙලාවටද ?

ඊමේල් සහ Whatsapp : ඕනෑම වෙලාවක 

දුරකතනයෙන් : පෙ.ව 9 සිට ප.ව. 6 දක්වා

මුහුණට මුහුණ: වෙලාවක් වෙන්කරගැනීම මගින් 

භාෂාව 

දෙමළ, සිංහල, ඉංග්‍රීසි 

සේවාවන් 

තනි පුද්ගලයින් සඳහා:  සිද්ධි තක්සේරු කිරීම, නීතිමය සහාය / යොමු කිරීම, නීතිය බලාත්මක කිරීම සහ ජාතික ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරිය වෙත වාර්තා කිරීම සඳහා සහාය, උපදේශන සහාය

ආයතන සඳහා: සෞඛ්ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය ගුරුවරුන් පුහුණු කිරීම, ලිංගික හිරිහැර කිරීමේ ප්‍රතිපත්තිය / ක්‍රියා පටිපාටිය තක්සේරු කිරීම, වැඩමුළු (එච්.අයි.වී, CEV, ස්ත්රී පුරුෂ භාවය, මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය, ලිංගික හිංසනය)

ක්‍රියාවලිය

වාචික හෝ ලිඛිත විමසීම් මඟින් ගැටලුවේ ලිඛිත කාලරාමුවක් අනුගමනය කරනු ලබන අතර එය කණ්ඩායමක් ලෙස තක්සේරු කරනු ලැබේ, ඉන්පසු ඊළඟ පියවර යෝජනා කරනු ලැබේ. ක්ෂණික නෛතික හෝ නීතිය බලාත්මක කිරීමේ සහාය අවශ්‍ය නම් ඇප ගෙවීම් ද ඇතුළුව සේවය සපයනු ලැබේ.


ශාන්ති මාර්ගම් 

සම්බන්ධ කර ගන්නා ආකාරය 

Hotline : +94 717639898, +94 112665126 ෆේස්බුක් පිටුව: https://www.facebook.com/ShanthiMaargamSL/ Instagram: https://www.instagram.com/shanthimaargam/Shanthi Maargam

සම්බන්ධ විය යුත්තේ කවදාද?

Hotline : පෙ.ව 8 සිට ප.ව. 10 දක්වා

භාෂා

සිංහල, ඉංග්‍රීසි 

සේවා

උපදේශනය

ක්‍රියාවලිය.

උපදේශනය. අවශ්‍ය විටදී යොමු කිරීම් ද සපයන්න.


CCCline

සම්බන්ධ කර ගන්නා ආකාරය

1333

සම්බන්ධ විය යුත්තේ කවදාද?

24/7

භාෂා

දෙමළ, සිංහල, ඉංග්‍රීසි 


සුමිත්‍රයෝ

සම්බන්ධ කර ගන්නා ආකාරය

+94 112692909, +94 112696666

සම්බන්ධ විය යුත්තේ කවදාද?

රජයේ නිවාඩු දින ඇතුළුව සෑම දිනකම උදේ 9 සිට රාත්රී 8 දක්වා

භාෂාවන් 

දෙමළ, සිංහල, ඉංග්‍රීසි