සමීක්ෂණය

  • Step 1
  • Step 2
  • Step 3
  • Step 4
  • Step 5

  මෙම සමීක්ෂණය ගැන

  ‘Delete Nothing’ යනු කුමක්ද?

  ‘Delete Nothing’ යනු අන්තර්ජාලය මත පදනම් වූ ත්‍රෛභාෂා සමීක්ෂණ මෙවලමක් වන අතර එහි අරමුණ ශ්‍රී ලංකාවේ තාක්ෂණය හා සම්බන්ධ ප්‍රචණ්ඩත්වය වාර්තා කිරීමයි. අප විසින් තාක්‍ෂණය හා සම්බන්ධ ප්‍රචණ්ඩත්වය කෙබඳු විය හැකිද, එවැනි ප්‍රචණ්ඩත්වයන්ට එරෙහිව කටයුතු කළ හැකි ක්‍රම සහ උපකාරක සේවාවන් සමග සම්බන්ධ විය හැකි ආකාර අප සපයන්නෙමු. ‘Delete Nothing’ යන යෙදුම අප භාවිතා කරන්නේ, වැඩිදුර ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම වෙනුවෙන් ප්‍රචණ්ඩත්වයන් පිලිබඳ වාර්තා තබා ගැනීමේ වැදගත්කම යන කාරණාව පාදක කරගෙනයි.

  ‘Delete Nothing’ විසින් බලාපොරොත්තු වන්නේ කුමක්ද?

  මෙම සමීක්ෂණය මගින් අප විසින් තාක්ෂණික ප්‍රචණ්ඩත්වයේ ප්‍රවණතා හා රටාවන් හඳුනා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන අතර ඒ මගින් රජය හා සමාජ මාධ්‍ය මගින් වඩාත් ශක්තිමත් සමාජ හා නෛතික විසදුම් ලබා ගැනීම සදහා සාක්ෂි එකතු කිරීම අපගේ අරමුණයි. වින්දිතයින්ට / වත්ව සිටින්නන්ට යුක්තිය ඉටු කිරීමට මෙන්ම වැරදිකරුවන් වගවීම සඳහා මෙය දායක වනු ඇතැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙමු.

  ඔබේ තොරතුරු යන්නේ කොතැනටද?

  මෙම සමීක්ෂණය නිර්නාමිකය. එකතු කරන ලද දත්ත ආරක්ෂිත දත්ත ගබඩාවක ගබඩා කර ඇති අතර තිරපිටපත් ගබඩා වන්නේ මාස 12 ක කාලයක් සඳහා පමණි. ඉහත අරමුණු සඳහා සමාජ විද්‍යා පර්යේෂකයෙකු විසින් ‘Delete Nothing’ කණ්ඩායම සමඟ එක්ව තොරතුරු විශ්ලේෂණය කරනු ලැබේ. සමීක්ෂණය අවසානයේදී ඔබ අප සමඟ බෙදාගත් තොරතුරු වල පිටපතක් ඔබට බාගත කළ හැකිය, ඔබට ඉදිරි පියවර ගැනීමට කැමති නම් එම තොරතුරු භාවිතා කළ හැකිය.

  වගකිවයුතු දත්ත ප්‍රතිපත්තිය

  දත්ත එක්රැස් කිරීම, විශ්ලේෂණය කිරීම සහ ප්‍රකාශයට පත් කිරීම වගකිවයුතු හා සදාචාරාත්මක ආකාරයකින් සිදු කිරීම සහතික කිරීම සඳහා The Engine Room මගින් ඉදිරිපත් කරන “ඩැට්නව්: මානව හිමිකම් පර්යේෂණ සඳහා ඩිජිටල් දත්ත සැරිසරන්නේ කෙසේද” (DatNav: How to navigate digital data for human rights research) යන මාර්ගෝපදේශ භාවිතා කරනු ලැබේ.